Remarcare a 40 km de potecă turistică în Munții Postăvaru.

              În luna august 2016 Asociația Montană Carpați în parteneriat cu Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor-SKV a lansat un nou proiect ce vizează refacerea infrastructurii de turism montan pedestru în Munții Postăvaru.Se urmărește sistematizarea tuturor potecilor, refacerea marcajelor și montarea de stâlpi și săgeți indicatoare noi precum și panouri informative și hărți.Sunt incluse toate cele 30 de trasee ale masivului cu o lungime totală de aproximativ 200 km.

 

              Până la finele anului 2016 au fost refăcute patru trasee principale, totalizând 40 de km de potecă din care 20 km fac parte din traseul european E8.Lucrările au fost realizate în patru etape cu sprijinul a 29 de voluntari și au constat în: degajarea și terasarea potecii realizarea de marcaje montarea a 12 stâlpi și a 40 de săgeți indicatoare.

     Proiectul urmează a fi finalizat în anul 2017 în funcție de posibiltățile de finanțare.