Obiective

Conform Statutului, obiectivele şi activităţile ASOCIAŢIEI MONTANE CARPAŢI sunt următoarele:

 • Promovarea activităţilor montane (drumeţie, alpinism, escaladă, schi, precum şi orice activităţi şi sporturi montane);

 • Organizarea de drumeţii şi expediţii, în ţară sau străinătate;

 • Marcarea traseelor turistice, precum şi refacerea/întreţinerea traseelor şi marcajelor existente;

 • Construirea/întreţinerea unor cabane şi refugii alpine, precum şi repararea/întreţinerea cabanelor şi refugiilor alpine existente;

 • Creşterea potenţialului turistic al zonelor montane din România;

 • Ocrotirea florei montane, a faunei montane, a monumentelor naturii, a rezervaţiilor naturale şi a parcurilor naţionale;

 • Educarea populaţiei în sensul respectării patrimoniului ecologic montan;

 • Realizarea şi editarea unor publicaţii periodice, în scopul prezentării rezultatelor şi obiectivelor Asociaţiei, precum şi a unor materiale (publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative) cuprinzând informaţii din domeniul montan (ghiduri turistice, hărţi etc.);

 • Organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

 • Înfiinţarea unei biblioteci proprii a Asociaţiei, cuprinzând literatură şi publicaţii de specialitate;

 • Sprijin acordat membrilor Asociaţiei în vederea dotării cu echipament corespunzător drumeţiilor/expediţiilor;

 • Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniul montan;

 • Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate, în domeniul montan;

 • Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului Asociaţiei.

Newsletter

Cele 10 porunci ale turismului de munte – Luis Trenker

Cele 10 porunci ale turismului de munte