2 la sută

În prezent, activităţile sunt finanţate din cotizaţiile membrilor, din donaţii si sponsorizări. Puteţi sprijini proiectele noastre redirecţionând 2% din impozitul pe venit către Asociaţia Montană Carpaţi.

CE ÎNSEAMNĂ 2%?

 • Sistemul 2%, prevăzut de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit (ONG).
 • 2% este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea de a hotărî în mod direct ce se întâmplă cu o parte a impozitului datorat statului.
 • Dacă nu direcţionaţi aceşti 2% către un ONG, procentul respectiv rămâne în bugetul statului.
 • Redirecţionarea sumei se face anual (dacă aţi completat o astfel de declaraţie în anii precedenţi şi doriţi să susţineţi aceeaşi entitate, trebuie să completaţi din nou declaraţia).
 • Direcţionarea nu presupune costuri/eforturi suplimentare, în afară de completarea datelor de mai jos în declaraţiile de venit.
 • Pe declaraţii nu trebuie indicată suma echivalentă cu 2% din impozit, deoarece aceasta va fi calculată direct de către organele fiscale, pe baza fişei fiscale venite de la angajator.
 • Direcţionarea sumei echivalente cu 2% din impozit este anonimă, ceea ce înseamnă că trezoreria nu are dreptul de a face public numele contribuabilului atunci când transferă suma în cont (se presupune că se pot face calcule inverse, pentru a afla salariul persoanei respective).
 • Aceste declaraţii nu pot fi folosite pentru a extrage sume de bani din contul contribuabililor - nu veţi plăti nimic dacă urmaţi această procedură.
Data până la care trebuie depuse/trimise declaraţiile este 25 mai 2018.
 

CUM SE PROCEDEAZĂ?

 • Dacă aveţi venituri din SALARII: - tipăriţi şi completaţi declaraţia 230 (clic pentru a descărca) - NU trebuie sa completaţi nicio sumă, deoarece suma corespunzătoare a 2% va fi calculată de către organele fiscale. Se completează secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI şi se semnează în partea de jos a declaraţiei (SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL). Instrucţiuni detaliate de completare găsiţi aici (clic).
 • Dacă aveţi venituri din ALTE SURSE (activități independente precum venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile; transferul titlurilor de valoare etc.): - tipăriţi şi completaţi declaraţia 200 (clic pentru a descărca) - NU trebuie sa completaţi nicio sumă, deoarece suma corespunzătoare a 2% va fi calculată de către organele fiscale. Se completează secţiunile I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI, II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT şi se semnează în partea de jos a celei de-a doua pagini (SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL). Anexa se completează dacă aveţi mai multe astfel de surse de venit. Instrucţiuni detaliate de completare găsiţi aici (clic).
 • Declaraţia se completează de mână, în două exemplare, dintre care unul rămâne la contribuabil.
 • Declaraţia poate fi depusă personal la registratura organului fiscal de domiciliu (Administraţia Finanţelor Publice a sectorului/localităţii pe raza căreia aveţi domiciliul) sau transmisă prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă.
 • În premieră, începând din 2016, persoanele fizice pot folosi și spațiul online pentru depunerea Declarației 230, respectiv a Declarației 200. Persoanele care au deja semnătură digitală pe site-ul ANAF pot completa online Declarația 200 sau Declarația 230, cu datele Asociației Montane Carpați, apoi pot da ”SEND” direct.

Datele noastre sunt:

Denumire entitate: Asociația Montană Carpați Cod de identificare fiscală: 23822558 Cont (IBAN) bancar: RO33 RZBR 0000 0600 1039 1118
 • Persoanele fizice își pot face username pe site-ul ANAF, în Spațiul Privat Virtual, în felul următor:
 • Înregistrare utilizatori
 • Modul de utilizare a Spațiului Privat Virtual
 • Un tutorial privind modul de înregistrare și utilizare a Spațiului Privat Virtual poate fi găsit și la acest link.
 • De asemenea, o puteţi înmâna/transmite unui reprezentant al AMC, care o va depune la Administraţia Finanţelor Publice în numele dumneavoastră.
 • Adresa de contact: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 20, sc. A, ap. 31, Sectorul 1, București, Cod poștal 011141, e-mail: asociatie@carpati.org, telefon: 0726397613.

Pentru mai multe detalii, accesaţi www.anaf.ro si www.doilasuta.ro.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm alături de noi!

Newsletter

Cele 10 porunci ale turismului de munte – Luis Trenker

Cele 10 porunci ale turismului de munte