Asociaţia Montană Carpaţi, este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 31550 din 06/05/2014.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociaţia Montană Carpaţi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate.

Scopul colectării datelor este: creare bază de date voluntari/participanţi la activităţile AMC.

Informaţiile înregistrate nu sunt comunicate niciunui terţ.